Loại tệp PVF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PVF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PVF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin PVF là gì?

Tệp .PVF là tệp Âm thanh định dạng giọng nói di động .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PVF

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở PVF tương thích với loại tệp PVF cụ thể này.

Chương trình mở tệp âm thanh Định dạng giọng nói di động

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PVF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PVF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
Winamp Winamp
PCStitch PCStitch
jetAudio jetAudio
Socusoft Photo To Video Converter miễn phí Socusoft Photo To Video Converter miễn phí
SqrSoft Advanced Crossfading SqrSoft Advanced Crossfading
PCViewer PCViewer
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Trình cắm Winamp Detector Trình cắm Winamp Detector
PCStitch Pro PCStitch Pro