Loại tệp PS2

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PS2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PS2 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PS2 là gì?

Tệp .PS2 là tệp Hình ảnh Thẻ nhớ PS2 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PS2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PS2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PS2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở PS2 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 12 năm 2016

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PS2 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PS2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

XnView XnView
Ứng dụng PDF Writer Ứng dụng PDF Writer
Album ảnh Studio Album ảnh Studio
PCSX2 - Trình giả lập Playstation PCSX2 - Trình giả lập Playstation
ProSteel ProSteel