Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .PRVX

  • Nhà phát triển: SoftMaker Software
  • Thể loại: Tệp dữ liệu

Các tệp .PRVX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .PRVX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .PRVX.

Phần mở rộng tệp .PRVX là gì?

Phần mở rộng tệp .PRVX được tạo bởi SoftMaker Software. .PRVX đã được phân loại là Tệp dữ liệu.

.PRVX là Mẫu Bản trình bày

Tệp PRVX là một mẫu bản trình bày được tạo bởi Trình bày, một chương trình trình chiếu trình chiếu có trong bộ SoftMaker Office. Nó chứa một danh sách có thứ tự gồm một hoặc nhiều trang chiếu, có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng, hoạt ảnh, các đối tượng được vẽ và các phương tiện khác. Tệp PRVX thường được sử dụng để tạo bảng tính .PRD và .PRDX có cùng định dạng hoặc dữ liệu.

Tệp PRVX mở trong Bản trình bày văn phòng SoftMaker 2018

Tệp PRVX được lưu ở định dạng độc quyền do SoftMaker Software phát triển. Nhưng chúng tương tự như các mẫu .POTX được tạo bởi Microsoft PowerPoint, là một chương trình trình chiếu slide phổ biến đi kèm với Microsoft Office. Tệp PRVX có thể được chuyển đổi sang các định dạng khác nhau trong Bản trình bày, bao gồm .PPT, .PPTX, .PDF, .HTML, .PNG, .JPG, .TIF, .BMP, .WMV, .MP4 và .RTF.

Bạn có thể tạo tệp PRVX bằng cách chọn Tệp → Lưu hoặc Lưu dưới dạng , sau đó chọn định dạng PRVX. Bạn có thể mở tệp PRVX bằng cách chọn Tệp → Mở và điều hướng đến tệp PRVX. Bạn cũng có thể chọn Tệp → Mới và chọn mẫu mà bạn muốn tạo tài liệu mới từ đó. Tệp PRVX được lưu theo mặc định trong thư mục "Designs [phiên bản]" của thư mục "SoftMaker" trong đường dẫn thư mục "Documents" của bạn.

LƯU Ý: Tệp PRVX đã thay thế tệp .PRV làm loại tệp chính được sử dụng để lưu trữ các mẫu trong Bản trình bày.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Mẫu bản trình bày
các cửa sổ
Văn phòng SoftMaker
Linux
Văn phòng SoftMaker

Cách khắc phục sự cố với tệp .PRVX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .PRVX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .PRVX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .PRVX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)