Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .PRO5X

  • Nhà phát triển: Renewed Vision
  • Thể loại: Tệp dữ liệu
  • Định dạng: Zip

Các tệp .PRO5X là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .PRO5X? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .PRO5X.

Phần mở rộng tệp .PRO5X là gì?

Phần mở rộng tệp .PRO5X được tạo bởi Renewed Vision. .PRO5X đã được phân loại là Tệp dữ liệu. Định dạng của tệp .PRO5X là Zip.

.PRO5X là tệp gói ProPresenter 5

Gói được tạo bởi ProPresenter, một chương trình chuẩn bị cho bài thuyết trình; tương tự như thư mục .ZIP, bao gồm các tài liệu .PRO5 cùng với bất kỳ phần tử phương tiện nào có trong bản trình bày hoặc danh sách phát đã chọn; hữu ích cho mục đích lưu trữ và chuyển danh sách phát giữa các máy tính.

Tệp PRO5X được lưu ở định dạng nén .ZIP. Do đó, bạn có thể mở chúng bằng bất kỳ tiện ích giải nén Zip nào.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở tệp gói ProPresenter 5
các cửa sổ
Người đại diện cho Tầm nhìn được Gia hạn
Mac
Người đại diện cho Tầm nhìn được Gia hạn

Cách khắc phục sự cố với tệp .PRO5X

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .PRO5X. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .PRO5X hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .PRO5X để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)