Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .PRO5PLX

  • Nhà phát triển: Renewed Vision
  • Thể loại: Tệp dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .PRO5PLX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .PRO5PLX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .PRO5PLX.

Phần mở rộng tệp .PRO5PLX là gì?

Phần mở rộng tệp .PRO5PLX được tạo bởi Renewed Vision. .PRO5PLX đã được phân loại là Tệp dữ liệu. Định dạng của tệp .PRO5PLX là Binary.

.PRO5PLX là Gói danh sách phát ProPresenter 5

Gói phương tiện được tạo bởi ProPresenter, một ứng dụng chuẩn bị bài thuyết trình được sử dụng trong các buổi lễ nhà thờ, sự kiện thể thao và cho các chương trình truyền hình; lưu danh sách các tệp âm thanh, video và .PRO5; bao gồm các tệp âm thanh và video được sử dụng trong danh sách phát; cho phép các bản trình bày được lưu trữ hoặc chuyển giữa các máy tính.

Tệp PRO5PLX tương tự như tệp .PRO5PL, nhưng tệp PRO5PL không chứa tệp âm thanh và video trong gói.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Gói danh sách phát ProPresenter 5
các cửa sổ
Người đại diện cho Tầm nhìn được Gia hạn
Mac
Người đại diện cho Tầm nhìn được Gia hạn

Cách khắc phục sự cố với tệp .PRO5PLX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .PRO5PLX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .PRO5PLX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .PRO5PLX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)