Loại tệp PRO

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PRO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PRO hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PRO là gì?

Tệp PRO có nhiều mục đích sử dụng và APE ProSystem Atari 8-bit Disk Image là một trong số đó.

Hình ảnh đĩa 8-bit APE ProSystem Atari

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PRO

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PRO cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PRO của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CHUYÊN NGHIỆP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PRO

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PRO, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án CODESYS
  • Infinity Engine Projectile
  • Hồ sơ KeyTronic Trakball
  • Dự án KiCad
  • Mô-đun MSX Protracker

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PRO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PRO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
CoDeSys cho Liên minh Tự động hóa CoDeSys cho Liên minh Tự động hóa
IDL IDL
Tự động hóa PC-SCHEMATIC Tự động hóa PC-SCHEMATIC
ForeSight ForeSight
EditSeq EditSeq
Đấm!  Phần mềm P! 3DHome Đấm! Phần mềm P! 3DHome
Nhà phát triển GX IEC Nhà phát triển GX IEC
DBASE trực quan DBASE trực quan
SeqBuilder SeqBuilder