Loại tệp PRF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PRF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PRF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PRF là gì?

Tệp PRF có nhiều mục đích sử dụng và Atheros Pro là một trong số đó.

Hồ sơ Atheros

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PRF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PRF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PRF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PRF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PRF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PRF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Hồ sơ công cụ tiện ích Corsair
  • Biểu mẫu in DBase
  • Tệp máy in nhà xuất bản động
  • Định dạng bitmap chạy Fastgraph Pixel
  • Tùy chọn Maxon Cinema 4D
  • Tùy chọn Trình tạo Phông chữ Cá nhân
  • Định dạng tệp trao đổi bản trình bày thuyết phục
  • Bản đồ bit định dạng đệ quy đa sắc
  • Tùy chọn Polyfilm

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PRF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PRF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Outlook Microsoft Outlook
Trung tâm thiết bị Adobe Trung tâm thiết bị Adobe
TruTops GeoViewer TruTops GeoViewer
geoviewer geoviewer
Wave Xtractor Wave Xtractor
Trình xem tệp PA Trình xem tệp PA
AutoPROFIL AutoPROFIL
KORG PA Manager KORG PA Manager
Quốc vương Quốc vương
Fitch Fitch