Loại tệp PPR

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PPR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PPR hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PPR là gì?

Các tệp PPR có nhiều mục đích sử dụng và Photodex ProShow Workspace là một trong số đó.

Photodex ProShow Workspace

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PPR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PPR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PPR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PPR khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 9 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PPR

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về tệp PPR, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án PlanAhead

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PPR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PPR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Photodex ProShow Photodex ProShow
ProShow Vàng ProShow Vàng
Nhà sản xuất ProShow Nhà sản xuất ProShow
PSPad PSPad
PaintStar PaintStar
Nhà sản xuất Photodex ProShow Nhà sản xuất Photodex ProShow
Trò chơi quyền lực Trò chơi quyền lực
Phần mềm B-Logicx Configuraties Phần mềm B-Logicx Configuraties
ứng dụng projectplanner ứng dụng projectplanner
Powerpac Powerpac