Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .PPMX

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .PPMX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .PPMX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .PPMX.

Phần mở rộng tệp .PPMX là gì?

Phần mở rộng tệp .PPMX đã được phân loại là Tệp dữ liệu khác nhau.

.PPMX là ma trận tham số trang Scorelib

Phần mở rộng tệp ppmx được liên kết với Scorelib , một thư viện C ++ phân tích cú pháp các tệp dữ liệu được tạo bởi trình chỉnh sửa ký hiệu SCORE.

Tệp ppmx chứa ma trận tham số phân trang được Scorelib sử dụng.


Làm thế nào để mở:

Có lẽ không có nghĩa là để được truy cập bởi người dùng.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .PPMX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .PPMX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .PPMX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .PPMX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)