Loại tệp POTM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp POTM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp POTM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp POTM là gì?

Phần mở rộng tệp POTM cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp POTM cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp POTM và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp POTM mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​của bạn !

Cách mở tệp POTM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp POTM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp POTM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 13 công cụ mở POTM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp POTM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp POTM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
văn phòng Kingsoft văn phòng Kingsoft
Bài thuyết trình của SoftMaker Bài thuyết trình của SoftMaker
Microsoft Powerpoint Microsoft Powerpoint
LibreOffice LibreOffice
Bản trình bày Corel Bản trình bày Corel
Khách hàng Citrix ICA Khách hàng Citrix ICA
odf-chuyển đổi-tích hợp odf-chuyển đổi-tích hợp
DaView DaView
Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh
Dell Protected Workspace Dell Protected Workspace
Softricity SoftGrid Softricity SoftGrid
Trình xem Microsoft PowerPoint Trình xem Microsoft PowerPoint