Loại tệp PNT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PNT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PNT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PNT là gì?

Các tệp PNT có nhiều mục đích sử dụng và DeskMate Paint Image là một trong số đó.

Hình ảnh sơn DeskMate

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PNT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PNT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PNT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PNT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PNT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PNT, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ bit sơn Prism

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PNT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PNT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng
QuickTime thay thế QuickTime thay thế
Codec bão Codec bão
QT Lite QT Lite
Storm Codec Unicode Storm Codec Unicode
StormPlayer StormPlayer
progeCAD Professional progeCAD Professional
MiraMon MiraMon
Oxford Advanced Learner's Dictionary - phiên bản thứ 7 Oxford Advanced Learner's Dictionary - phiên bản thứ 7
Liên kết Topcon Liên kết Topcon