Loại tệp PMX

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PMX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PMX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PMX là gì?

Định dạng tệp PMX thường được tìm thấy trong các tệp được liên kết với tài liệu được tạo bằng phần mềm xuất bản trên máy tính Adobe PageMaker. Tệp .pmx chứa một hoặc một số tài liệu PageMaker.

PageMaker hiện là một ứng dụng Adobe lỗi thời đã được thay thế bằng Adobe InDesign. Vì chương trình chính chạy cụ thể các tệp .pmx hiện được coi là lỗi thời, hỗ trợ cho các tệp PMX cũng đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể truy cập nội dung của tệp a.pmx bằng cách chuyển đổi nó sang các loại tệp có thể đọc được dựa trên Adobe khác như .pdf. Việc chuyển đổi và xuất tệp PMX có thể thực hiện được nhờ phần mềm Adobe InDesign.

Cách mở tệp PMX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PMX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PMX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở PMX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PMX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PMX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PrintMaster Platinum PrintMaster Platinum
PrintMaster Gold PrintMaster Gold
PrintMaster PrintMaster
PrintMaster Express PrintMaster Express
Nhà sản xuất phim Nhà sản xuất phim
MikuMikuDance MikuMikuDance
PMDEditor PMDEditor
BR&E ProMax BR&E ProMax
PmxEditor PmxEditor