Loại tệp PMF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PMF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PMF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin PMF là gì?

Các tệp PMF có nhiều mục đích sử dụng và Bản đồ đã xuất bản của ESRI là một trong số chúng.

Tệp bản đồ đã xuất bản của ESRI

Các tệp được tạo bằng tính năng ArcMap của phần mềm tạo bản đồ ArcGIS của ESRI. Chúng chứa các phiên bản chỉ đọc của tệp bản đồ được tạo cho phần mềm ArcReader. Những bản đồ này cho phép người dùng chưa trả tiền cho phần mềm ArcGIS có thể đọc bản đồ đã được tạo bằng ứng dụng.

Các tệp PMF chỉ có thể được đọc và không thể sửa đổi. Các tính năng xem dữ liệu, điều hướng, in, bố cục, xoay và thu phóng của tệp bản đồ cũng có thể bị giới hạn khi bản đồ được lưu ở định dạng PMF.

Cách mở tệp PMF

Chúng tôi đã xác định được 2 công cụ mở PMF tương thích với loại tệp PMF cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Bản đồ đã xuất bản của ESRI

ArcGIS ArcGIS Đã xác minh
ArcReader ArcReader Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .PMF

Mặc dù Tệp bản đồ đã xuất bản của ESRI là một loại tệp PMF phổ biến, nhưng chúng tôi biết về 4 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .PMF. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Định dạng phim di động PlayStation

Chúng tôi biết rằng một định dạng PMF là Định dạng phim di động của PlayStation . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

PMF mở cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở PMF tương thích với loại tệp PMF cụ thể này.

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PMF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PMF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • In Phông chữ Kỳ diệu
  • Tài liệu dành cho nhà xuất bản Swift Word

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PMF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PMF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình tạo đường khâu có thể lập trình Trình tạo đường khâu có thể lập trình
PE-THIẾT KẾ TIẾP THEO PE-THIẾT KẾ TIẾP THEO
KMPlayer KMPlayer
THIẾT KẾ PE THIẾT KẾ PE
ArcReader, Máy chủ ArcMap ArcReader, Máy chủ ArcMap
Quy trình QPR Quy trình QPR
Ứng dụng SMFPlayer Ứng dụng SMFPlayer
PDF / Mergician Professional PDF / Mergician Professional
Eolsoft Flash Movie Player Eolsoft Flash Movie Player