Loại tệp PLY

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PLY là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PLY hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PLY là gì?

Các tệp PLY có nhiều mục đích sử dụng và MSX SME 3 Music là một trong số đó.

Nhạc MSX SME 3

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PLY

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PLY cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PLY của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PLY khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PLY

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PLY, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Đa giác PlayStation RSD
  • Định dạng tệp đa giác
  • Bố cục sang trọng của The Print Shop

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PLY nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PLY cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Blaze Media Pro Blaze Media Pro
Giải pháp Kế toán Sổ sách Khách hàng Giải pháp Kế toán Sổ sách Khách hàng
Artec ViewShape Artec ViewShape
Công cụ 3D Công cụ 3D
Jukebox ảo Jukebox ảo
Cakewalk.Pro.Audio.9.03-TcC Cakewalk.Pro.Audio.9.03-TcC
CS Mesh Viewer CS Mesh Viewer
Máy phân tích hình ảnh Máy phân tích hình ảnh
Trình hướng dẫn phương tiện Trình hướng dẫn phương tiện
Nhà biên kịch Hollywood Nhà biên kịch Hollywood