Loại tệp PKT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PKT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PKT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PKT là gì?

Tệp .PKT là tệp Dữ liệu đóng gói InterBase .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PKT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PKT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PKT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PKT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PKT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PKT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Wireshark Wireshark
Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer
Sinh viên của Cisco Packet Tracer Sinh viên của Cisco Packet Tracer
Thanh khiết Thanh khiết
AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D
WildPackets OmniPeek WildPackets OmniPeek
Tài sản Tài sản
Người hướng dẫn theo dõi gói của Cisco Người hướng dẫn theo dõi gói của Cisco
Hanes T-ShirtMaker Tất cả các phiên bản Hanes T-ShirtMaker Tất cả các phiên bản
COAT Packet Tracer COAT Packet Tracer