Loại tệp PHP4

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PHP4 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PHP4 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PHP4 là gì?

Phần mở rộng tệp PHP4 cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp PHP4 cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp PHP4 và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được sử dụng để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp PHP4 mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp PHP4

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PHP4 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PHP4 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 13 trình mở PHP4 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PHP4 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PHP4 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
Macromedia Dreamweaver MX Macromedia Dreamweaver MX
Aptana Studio Aptana Studio
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
Dấu ngoặc Dấu ngoặc
NuSphere PhpED NuSphere PhpED
Studio Titanium Studio Titanium
Trình chỉnh sửa chuyên gia PHP Trình chỉnh sửa chuyên gia PHP
PHPEdit PHPEdit
Notepad chuyên nghiệp Notepad chuyên nghiệp
Zend Studio Zend Studio
HateML HateML
Zend Studio dành cho Eclipse Zend Studio dành cho Eclipse