Loại tệp PHO

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PHO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PHO hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PHO là gì?

Tệp .PHO là tệp Gerber Photoplot .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PHO

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PHO cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PHO của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở PHO khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 11 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PHO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PHO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cửa hàng in Cửa hàng in
CSiEDA5 Nhà thiết kế Gerber CSiEDA5 Nhà thiết kế Gerber
Công cụ Mbrola Công cụ Mbrola
Container chung Shimadzu Container chung Shimadzu
ViewMate w / Smart DFM ViewMate w / Smart DFM