Loại tệp PH

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PH là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PH hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PH là gì?

Phần mở rộng tệp .ph thường được kết hợp với các tệp tiêu đề Perl. Các tệp PH chứa các tệp tiêu đề có thể được tham chiếu bởi các tệp kịch bản Perl khác nhau. Các tệp PH chứa mã được viết bằng ngôn ngữ Perl. Các tệp này tương tự như tệp tiêu đề C có chứa phần mở rộng tệp .h, nhưng được sử dụng bởi các chương trình Perl.

Phần mở rộng tệp .ph cũng được sử dụng cho Geoworks tối ưu hóa bao gồm các tệp, tệp bảng cụm từ trợ giúp Microsoft Windows, tệp dữ liệu AOL Phone Home, tệp dữ liệu âm thanh cụm từ MRS-802 và tệp tiêu đề Profan.

Cách mở tệp PH

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PH cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PH của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở PH khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 11 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PH nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PH cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MysticThumbs MysticThumbs
Cao cấp Cao cấp
vipCompiler vipCompiler
Trình xem SwiftView Trình xem SwiftView