Loại tệp PFL

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PFL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PFL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PFL là gì?

Các tệp PFL có nhiều mục đích sử dụng và PDFill Project là một trong số đó.

Dự án PDFill

Được phát triển bởi PlotSoft, PDFill cho phép người dùng sửa đổi hoặc tạo các tệp mới mà sau này có thể được truy cập bằng Adobe Reader. PDFill có giao diện gần giống với MS Word.

Cách mở tệp PFL

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở PFL tương thích với loại tệp PFL cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Dự án PDFill

PDFill PDFill Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PFL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PFL, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Plugin PhotoFiltre

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PFL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PFL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Quicken WillMaker Plus Quicken WillMaker Plus
Công cụ chuyển đổi video Pavtube Công cụ chuyển đổi video Pavtube
Printfil Printfil
Pavtube Video Converter Ultimate Pavtube Video Converter Ultimate
Quicken Luật sư Cá nhân Quicken Luật sư Cá nhân
Phần mềm pháp lý Nolo Phần mềm pháp lý Nolo
Luật sư Quicken Wills Luật sư Quicken Wills
Quicken Law Personal Deluxe Quicken Law Personal Deluxe
iFonebox iFonebox
Pavtube Blu-Ray Ripper Pavtube Blu-Ray Ripper