Loại tệp PFI

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PFI là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PFI hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PFI là gì?

Các tệp PFI có nhiều mục đích sử dụng và PCE Flux Image Disk Image là một trong số chúng.

Hình ảnh đĩa hình ảnh PCE Flux

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PFI

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PFI cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PFI của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở PFI khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 8 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PFI

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PFI, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ ảnh bit của PhotoFiltre

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PFI nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PFI cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PhotoFiltre Studio X PhotoFiltre Studio X
PhotoFiltre PhotoFiltre
PhotoFiltre Studio PhotoFiltre Studio
XnView XnView