Loại tệp PFD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PFD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PFD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PFD là gì?

Các tệp PFD có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu trò chơi PlayStation 3 là một trong số đó.

Dữ liệu trò chơi PlayStation 3

Các tệp Sony PlayStation 3 PFD này chứa các tệp dữ liệu điều khiển trò chơi đã lưu cho phép người dùng dừng chơi trò chơi tại bất kỳ thời điểm nào và quay lại thời điểm họ đang chơi khi họ sẵn sàng tiếp tục chơi trò chơi.

Cách mở tệp PFD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PFD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PFD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PFD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PFD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PFD, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cơ sở dữ liệu ProForm

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PFD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PFD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

iGrafx iGrafx
PicosmosTools PicosmosTools
Personal Finances Pro Personal Finances Pro
Tài chính cá nhân miễn phí Tài chính cá nhân miễn phí
Trình bảo vệ tài liệu WinUtilities Trình bảo vệ tài liệu WinUtilities
WinUtilities Professional Edition WinUtilities Professional Edition
MaxsurfDemo MaxsurfDemo
Maxsurf phù hợp Maxsurf phù hợp
Alzex Tài chính Cá nhân Miễn phí Alzex Tài chính Cá nhân Miễn phí
Prefit Prefit