Loại tệp PEZ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PEZ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PEZ hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PEZ là gì?

Tệp .PEZ là tệp trình bày Prezi Desktop .

Phần mở rộng tệp .pez được sử dụng cho định dạng tệp tài liệu được tạo bởi Prezi, Inc. cho các sản phẩm phần mềm của họ. Các tệp PEZ này còn được gọi là tệp chuyển Prezi Desktop. Định dạng tệp .pez được sử dụng cho các tệp đầu ra cục bộ mặc định của các sản phẩm phần mềm Prezi Desktop. Prezi Desktop là một bộ sản phẩm phần mềm cho phép người dùng tạo bản trình bày trong Microsoft Windows, Linux và Mac OS X. Những bản trình bày này được gọi là prezis. Chúng được lưu ở định dạng tệp PEZ để cho phép xem và truyền tải cục bộ hoặc ngoại tuyến. Các tệp .pez này chứa nội dung trình chiếu được người dùng nhập và lưu thông qua chương trình Prezi Desktop. Bạn nên sử dụng phần mềm Prezi Desktop để mở, chỉnh sửa và xem các tệp PEZ này.

Cách mở tệp PEZ

Chúng tôi đã xác định được 2 công cụ mở PEZ tương thích với loại tệp PEZ cụ thể này.

Các chương trình mở tệp bản trình bày Prezi Desktop

Máy tính để bàn Prezi Máy tính để bàn Prezi Đã xác minh
Prezi Prezi Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 8 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PEZ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PEZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PreziDesktop3 PreziDesktop3