Loại tệp PDX

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PDX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PDX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PDX là gì?

Các tệp PDX có nhiều mục đích sử dụng và Adobe Portable Document Catalog Index 2.0 là một trong số đó.

Chỉ mục danh mục tài liệu di động của Adobe 2.0

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PDX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PDX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PDX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PDX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PDX

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PDX, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tài liệu PageDraw

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PDX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PDX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat DC Adobe Acrobat DC
Danh mục Acrobat Danh mục Acrobat
XnView XnView
Hoa tiêu Hoa tiêu
Acrobat Reader Acrobat Reader
Trình xemODX hiệu quả Trình xemODX hiệu quả
EXpress nhanh nhẹn EXpress nhanh nhẹn
Adobe Acrobat Viewer Adobe Acrobat Viewer