Loại tệp PDP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PDP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PDP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PDP là gì?

Phần mở rộng tệp PDP cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp PDP cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp PDP và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp PDP mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​của bạn !

Cách mở tệp PDP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PDP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PDP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 16 công cụ mở PDP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PDP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PDP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Phần tử Adobe Photoshop Phần tử Adobe Photoshop
Cửa hàng in Cửa hàng in
The Print Shop Premier Edition The Print Shop Premier Edition
Adobe ImageReady Adobe ImageReady
Photo2DVD Studio Photo2DVD Studio
Metaproducts Picture Downloader Metaproducts Picture Downloader
Ứng dụng Ứng dụng
The Print Shop Ensemble III The Print Shop Ensemble III
progeCAD Professional progeCAD Professional
Nhà thiết kế dự án Power Dominus Nhà thiết kế dự án Power Dominus
Trình tải xuống hình ảnh Trình tải xuống hình ảnh
Pro-drive Pro-drive
HAMMES-RAUMPlan HAMMES-RAUMPlan
Thời gian biểu Thời gian biểu
Raumplan Raumplan