Loại tệp PDFA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PDFA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PDFA hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PDFA là gì?

Tệp .PDFA là tệp Định dạng Tài liệu Di động của Adobe (.pdfa) .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PDFA

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở PDFA tương thích với loại tệp PDFA cụ thể này.

Chương trình mở tệp Định dạng tài liệu di động của Adobe (.pdfa)

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PDFA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PDFA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

3DBrowser 3DBrowser
Trình duyệt ảnh 3D Trình duyệt ảnh 3D