Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .PCSXSTATE

  • Nhà phát triển: PCSX
  • Thể loại: Tệp trò chơi
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .PCSXSTATE là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .PCSXSTATE? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .PCSXSTATE.

Phần mở rộng tệp .PCSXSTATE là gì?

Phần mở rộng tệp .PCSXSTATE được tạo bởi PCSX. .PCSXSTATE đã được phân loại là Tệp trò chơi. Định dạng của tệp .PCSXSTATE là Binary.

.PCSXSTATE là Tệp Trạng thái Đã Lưu PCSX

Tệp trò chơi đã lưu được tạo bởi PCSX, một biến thể của ePSXe giả lập PlayStation; do người dùng lưu và chứa trạng thái đóng băng của trình giả lập tại một điểm cụ thể trong khi chơi trò chơi; được sử dụng để tải ảnh chụp nhanh của trò chơi.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tệp Trạng thái Đã Lưu PCSX
các cửa sổ
PCSX

Cách khắc phục sự cố với tệp .PCSXSTATE

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .PCSXSTATE. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .PCSXSTATE hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .PCSXSTATE để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)