Loại tệp PCG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PCG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PCG hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PCG là gì?

Các tệp PCG có nhiều mục đích sử dụng và AutoDesk Revit Indexed Point Cloud là một trong số đó.

Đám mây điểm được lập chỉ mục của AutoDesk Revit

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PCG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PCG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PCG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở PCG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PCG

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PCG, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Korg Trinity / Triton Instruments Bank
  • Nhân vật PCGen
  • Đồ họa cột sang trọng của The Print Shop

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PCG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PCG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PCGen6021 PCGen6021
KORG PA Manager KORG PA Manager