Loại tệp PBJ

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PBJ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PBJ hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PBJ là gì?

Các tệp PBJ có nhiều mục đích sử dụng và Pixel Bender Bytecode là một trong số đó.

Pixel Bender Bytecode

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PBJ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PBJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PBJ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở PBJ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng PBJ

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PBJ, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Công việc PowerBackup

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PBJ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PBJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Năng lượng dự phòng Năng lượng dự phòng
ProjectBPT ProjectBPT