Loại tệp PAN

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PAN là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PAN hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PAN là gì?

Các tệp PAN có nhiều cách sử dụng và Pandore Object là một trong số đó.

Đối tượng Pandore

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PAN

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PAN cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PAN của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở PAN khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PAN

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PAN, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cơ sở dữ liệu toàn cảnh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PAN nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PAN cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Hội thảo phụ đề Hội thảo phụ đề
Quay toàn cảnh Quay toàn cảnh
eFrame eFrame
IP Pan Viewer IP Pan Viewer
Quay Quay
Toàn cảnh Toàn cảnh
WinDRAW55 WinDRAW55