Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp PAN.

  • Phát triển bởi: ProVUE Development
  • Danh mục: Database Files
  • Định dạng: Binary

Một tập tin PAN là gì??

PAN là tệp cơ sở dữ liệu toàn cảnh.

Tệp cơ sở dữ liệu được tạo bởi Panorama, một ứng dụng thao tác dữ liệu; lưu dữ liệu theo định dạng độc quyền có cấu trúc và có thể được xem dưới dạng bảng tính trong phần mềm; có thể được lọc, sắp xếp, tìm kiếm và lưu bằng các thuật toán hiệu quả cao của phần mềm.

Panorama bao gồm công nghệ xử lý dữ liệu dựa trên RAM của ProVUE Development cho phép hiệu suất nhanh.

Các chương trình mở tệp cơ sở dữ liệu toàn cảnh.
Windows
ProVUE Development Panorama
Mac
ProVUE Development Panorama

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin PAN

  • Liên kết phần mở rộng tệp PAN với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp PAN và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.PAN files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp PAN, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở PAN là tệp cơ sở dữ liệu toàn cảnh.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp PAN mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp PAN của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.