Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .PAMP

  • Nhà phát triển: Poweramp
  • Thể loại: Tập tin Misc
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .PAMP là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .PAMP? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .PAMP.

Phần mở rộng tệp .PAMP là gì?

Phần mở rộng tệp .PAMP được tạo bởi Poweramp. .PAMP đã được phân loại là Tệp Khác. Định dạng của tệp .PAMP là Binary.

.PAMP là File ảnh bìa album Poweramp

Tệp hình ảnh được sử dụng bởi Poweramp, một trình phát nhạc cho Android; lưu trữ hình ảnh của một album có thể được hiển thị trong khi nhạc đang được phát; thường được lưu cùng với các tệp .MP3 (hoặc âm thanh khác) trong cùng một thư mục.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp ảnh nghệ thuật album Poweramp
Android
Amp điện

Cách khắc phục sự cố với tệp .PAMP

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .PAMP. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .PAMP hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .PAMP để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)