Loại tệp P7M

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp P7M là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp P7M hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp P7M là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .p7m lưu giữ các email được mã hóa. Định dạng tệp P7M là định dạng vùng chứa và nội dung và tệp đính kèm của thư email được mã hóa được bao bọc trong tệp P7M được mã hóa.

Thông thường, người dùng phải cài đặt khóa riêng tư vào ứng dụng email của họ để mở tệp P7M mà họ nhận được. Khóa riêng tư sẽ khớp với khóa công khai của thư để người dùng có thể mở tệp P7M. Khóa riêng tư này là tĩnh và không thay đổi để người dùng không phải nhập thông tin mới để mở từng tệp P7M mà họ nhận được.

Định dạng tệp P7M triển khai tiêu chuẩn Tiện ích mở rộng Thư Internet An toàn / Đa năng (S / MIME).

Cách mở tệp P7M

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp P7M cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp P7M của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở P7M khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp P7M nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp P7M cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

p7mViewer p7mViewer
InfoNotary e-Doc Signer InfoNotary e-Doc Signer
SecSigner SecSigner
DigiSigner DigiSigner
DSTool DSTool
người đọc digiSeal người đọc digiSeal
đê đê
B-Trust Combo Lite B-Trust Combo Lite
EasySign EasySign
RIB AVA-Sign RIB AVA-Sign