Loại tệp P3D

- Sự thật nhanh chóng

Tệp P3D là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp P3D hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp P3D là gì?

Tệp P3D có nhiều mục đích sử dụng và + 3DOS / CP / M Disk Image là một trong số chúng.

+ Hình ảnh đĩa 3DOS / CP / M

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp P3D

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp P3D cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp P3D của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở P3D khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng P3D

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp P3D, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô hình 3D công cụ trò chơi tương tác Bohemia
  • Đối tượng đa tệp Panda

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp P3D nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp P3D cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bản trình bày Aurora 3D Bản trình bày Aurora 3D
Ứng dụng oxy Ứng dụng oxy
Plaxis Plaxis
PointLineCAD 3D-CAD PointLineCAD 3D-CAD
PLAXIS 3D PLAXIS 3D
Bản trình bày 3D Bản trình bày 3D
Ứng dụng Print3D Ứng dụng Print3D
Ambiente Italia 3D Ambiente Italia 3D
Peak3D Peak3D