Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .OZB

  • Nhà phát triển: Webzen
  • Danh mục: Tệp hình ảnh Raster
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .OZB là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OZB? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OZB.

Phần mở rộng tệp .OZB là gì?

Phần mở rộng tệp .OZB được tạo bởi Webzen. .OZB đã được phân loại là Tệp Hình ảnh Raster. Định dạng của tệp .OZB là Binary.

.OZB là tệp hình ảnh MU Online

Tệp đồ họa được tạo cho MU Online, một trò chơi nhập vai nhiều người chơi trực tuyến khổng lồ của Hàn Quốc; chứa một hình ảnh được sử dụng cho các nhân vật và sự xuất hiện của thế giới được tham chiếu trong quá trình chơi trò chơi; giữ các hình ảnh tạo nên kết cấu, da, giao diện, v.v.

Tệp OZB phải được chuyển đổi thành tệp .JPG, .BMP, .TGA hoặc tệp đồ họa có thể tùy chỉnh khác để được chỉnh sửa bởi trình chỉnh sửa hình ảnh, sau đó chuyển đổi trở lại thành tệp OZB. Tệp OZB có thể được chuyển đổi bằng MU Online Image Converter.

LƯU Ý: Các tệp hình ảnh tương tự khác được MU Online sử dụng là .OZJ và .OZT.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp ảnh MU Online
các cửa sổ
Webzen MU trực tuyến
MU Online Image Converter

Cách khắc phục sự cố với tệp .OZB

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OZB. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OZB hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OZB để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)