Loại tệp OXPS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OXPS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OXPS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OXPS là gì?

Tệp .OXPS là tệp Đặc tả Giấy Open XML .

Phần mở rộng tệp OXPS là viết tắt của Open XML Paper Specification, phiên bản mới nhất của định dạng tệp XPS mà Microsoft và Ecma International đã tạo ra. Các phần mở rộng tệp XPS và OXPS này là các định dạng tệp tài liệu. Giống như PDF, các tệp .oxps và .xps được sử dụng để xuất bản, chia sẻ và phân phối các tài liệu có bố cục cố định. Để thay thế cho PDF, định dạng tệp OXPS lưu trữ dữ liệu văn bản và đa phương tiện, thông số kỹ thuật định dạng và thuộc tính bố cục in.

Cách mở tệp OXPS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OXPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OXPS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở OXPS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OXPS. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OXPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình đọc PDF Hamster Trình đọc PDF Hamster
Trình đọc PDF Trình đọc PDF