Loại tệp OWS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp OWS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OWS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OWS là gì?

Tệp .OWS là tệp Hình ảnh Đĩa Nén OWS .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OWS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OWS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OWS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở OWS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 3 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OWS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OWS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Web Studio Web Studio
Sierra Web Studio Express Sierra Web Studio Express
Ứng dụng Web Studio Ứng dụng Web Studio
Sierra Web Studio Sierra Web Studio
Python wxPython Python wxPython
OraEdit OraEdit