Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .OTPU

  • Nhà phát triển: OriginLab
  • Thể loại: Tập tin Cài đặt

Các tệp .OTPU là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OTPU? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OTPU.

Phần mở rộng tệp .OTPU là gì?

Phần mở rộng tệp .OTPU được tạo bởi OriginLab. .OTPU đã được phân loại là Tệp Cài đặt.

.OTPU là Mẫu đồ thị Unicode gốc

Tệp OTPU là một mẫu biểu đồ được tạo bởi Origin 2018 trở lên, một ứng dụng phân tích dữ liệu và vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư trong các lĩnh vực khác nhau. Nó chứa các cài đặt đồ thị, được sử dụng để tạo đồ thị .OGGU. Các tệp OTPU có thể được sử dụng cho các loại biểu đồ khác nhau, bao gồm thanh, hình tròn, cột, thác nước, đường, biểu tượng, cực hoặc thống kê.

Tệp OTPU đã thay thế tệp .OTP, được sử dụng để lưu các mẫu biểu đồ trong Origin trước khi phát hành Origin 2018. Tệp OTPU được lưu ở định dạng unicode, có ưu điểm về hiệu suất so với định dạng tệp OTP cũ hơn.

Bạn chỉ có thể mở tệp OTPU bằng Origin, có thể được sử dụng để tạo, mở và chỉnh sửa tệp OTPU. Chương trình chỉ có sẵn cho Windows.

Để mở tệp OTPU trong Origin, chọn File → Open ... , chọn loại tệp "Origin Template .otpu", điều hướng đến vị trí tệp OTPU và nhấp vào Open .

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Mẫu đồ thị Unicode gốc
các cửa sổ
Nguồn gốc OriginLab

Cách khắc phục sự cố với tệp .OTPU

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OTPU. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OTPU hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OTPU để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)