Loại tệp OSP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OSP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OSP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OSP là gì?

Tệp OSP có nhiều mục đích sử dụng, và Dự án OpenShot là một trong số đó.

Dự án OpenShot

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OSP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OSP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở OSP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng OSP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp OSP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mẫu của Orion Sampler
  • Mô-đun gói Synth

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OSP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cất cánh trên màn hình Cất cánh trên màn hình
Nền tảng Agile Nền tảng Agile
Microsoft Office Microsoft Office
Omnis Studio Omnis Studio
OptiPerformer OptiPerformer
Oscope EXE Oscope EXE
OpenStudio OpenStudio