Loại tệp OSM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp OSM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OSM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OSM là gì?

Các tệp OSM có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu XML của OpenStreetMap là một trong số đó.

Dữ liệu XML OpenStreetMap

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OSM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OSM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OSM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở OSM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng OSM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp OSM, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu SMS của Phần mềm Oxy

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OSM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OSM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SynthMaker SynthMaker
Metrino.Osa.StandardOsa Metrino.Osa.StandardOsa
JOSM JOSM
Chuyên gia Dactylo Chuyên gia Dactylo
Công cụ chuyển đổi ITN Công cụ chuyển đổi ITN
Super Dactylo Super Dactylo
Công cụ hệ điều hành Công cụ hệ điều hành
OpenStudio OpenStudio
Tipp hàng đầu Tipp hàng đầu