Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .OSAX

  • Nhà phát triển: Apple
  • Thể loại: Tệp Plugin
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .OSAX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OSAX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OSAX.

Phần mở rộng tệp .OSAX là gì?

Phần mở rộng tệp .OSAX được tạo bởi Apple. .OSAX đã được phân loại là Tệp Plugin. Định dạng của tệp .OSAX là Binary.

.OSAX là AppleScript Scripting Addition

Mở tệp Phần mở rộng Kiến trúc Kịch bản (OSAX) được tạo cho AppleScript, một ngôn ngữ được sử dụng để tự động hóa các tác vụ Mac OS X; chứa các lệnh mới và thuật ngữ khác mở rộng ngôn ngữ; có thể thêm các tính năng như các hàm toán học và phân tích cú pháp XML.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở AppleScript Scripting Addition
Mac
Apple AppleScript Editor

Cách khắc phục sự cố với tệp .OSAX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OSAX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OSAX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OSAX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)