Loại tệp OPX

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp OPX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OPX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OPX là gì?

Các tệp OPX có nhiều mục đích sử dụng và EPOC OPL EXtension là một trong số đó.

Tăng áp EPOC OPL

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OPX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OPX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở OPX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng OPX

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp OPX, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Sơ đồ tổ chức OrgPlus

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OPX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

OrgPlus OrgPlus
Trình đọc OrgPlus Trình đọc OrgPlus
Insperity OrgPlus Insperity OrgPlus
Tổ chức Plus Tổ chức Plus
Microsoft Organisationsdiagramm Microsoft Organisationsdiagramm
Sơ đồ tổ chức của Microsoft Sơ đồ tổ chức của Microsoft
Nguồn gốc Nguồn gốc