Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .OMU

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .OMU là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OMU? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OMU.

Phần mở rộng tệp .OMU là gì?

Phần mở rộng tệp .OMU đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.OMU là dữ liệu XWE

Phần mở rộng tệp omu được liên kết với XWE (eXtendable Wad Editor), một trình chỉnh sửa gộp có khả năng quản lý các tệp Doom WAD cho hệ điều hành Microsoft Windows.

Tệp omu lưu trữ một số loại dữ liệu được sử dụng bởi XWE.


Làm thế nào để mở:

Có lẽ không có nghĩa là để được truy cập bởi người dùng.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không có cách nào thực sự làm thế nào bạn có thể chuyển đổi loại tệp cụ thể này sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .OMU

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OMU. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OMU hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OMU để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)