Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .OMO

  • Nhà phát triển: OMake
  • Danh mục: Tệp nhà phát triển

Các tệp .OMO là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OMO? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OMO.

Phần mở rộng tệp .OMO là gì?

Phần mở rộng tệp .OMO được tạo bởi OMake. .OMO đã được phân loại là Tệp nhà phát triển.

.OMO là tệp đối tượng OMake

Tệp đối tượng được tạo bởi OMake Build System, tương tự như chương trình tạo được cài đặt trên hầu hết các hệ thống Unix; chứa đầu ra của một hàm OMake.

Phần mềm OMake có sẵn trong các phiên bản Unix, Windows và Mac OS X.

Cách khắc phục sự cố với tệp .OMO

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OMO. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OMO hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OMO để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)