Thư viện mở rộng tệp


.OLK14EXACCOUNT Phần mở rộng Tệp

  • Nhà phát triển: Microsoft Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .OLK14EXACCOUNT là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OLK14EXACCOUNT? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OLK14EXACCOUNT.

Phần mở rộng tệp .OLK14EXACCOUNT là gì?

Phần mở rộng tệp .OLK14EXACCOUNT được tạo bởi Microsoft Corporation. .OLK14EXACCOUNT đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.OLK14EXACCOUNT là dữ liệu Microsoft Outlook 2011 dành cho Mac

Phần mở rộng tệp olk14exaccount được liên kết với Microsoft Outlook 2011 , một ứng dụng khách e-mail và phần mềm quản lý thời gian cho Apple Mac.

Tệp olk14exaccount lưu trữ một số loại thông tin về tài khoản e-mail của người dùng.


Làm thế nào để mở:

Loại tệp này không có nghĩa là để mở trực tiếp, không có phần mềm nào có thể mở và làm việc trực tiếp với nó, hoặc không có thông tin sẵn có trong các nguồn công khai về cách mở loại tệp này. Đây thường là trường hợp của một số tệp dữ liệu nội bộ, bộ nhớ đệm, tệp tạm thời, v.v.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .olk14exaccount này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .OLK14EXACCOUNT

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OLK14EXACCOUNT. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OLK14EXACCOUNT hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OLK14EXACCOUNT để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)