Loại tệp OFT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OFT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OFT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OFT là gì?

Tệp .OFT là tệp Mẫu biểu mẫu Outlook .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OFT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OFT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở OFT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OFT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Outlook Microsoft Outlook
Microsoft Office Microsoft Office
Khách hàng Citrix ICA Khách hàng Citrix ICA
Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh
V-Tools V-Tools
Quản lý không gian làm việc RES Quản lý không gian làm việc RES