Loại tệp OFR

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OFR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OFR hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OFR là gì?

Tệp .OFR là tệp Âm thanh được Mã hóa OptimFROG .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OFR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OFR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OFR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở OFR khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OFR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OFR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
KMPlayer KMPlayer
MPC-HC MPC-HC
Trình phát thu phóng Trình phát thu phóng
MediaPlayerLite MediaPlayerLite
ALLPlayer ALLPlayer
Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player
GOM Player GOM Player
adrenalin adrenalin
Trình phát đa phương tiện miễn phí tất cả trong một Trình phát đa phương tiện miễn phí tất cả trong một