Loại tệp ODG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ODG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ODG hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ODG là gì?

Tệp .ODG là tệp Tài liệu Đồ họa OpenDocument .

Các bản vẽ đã được tạo bằng ứng dụng phần mềm OASIS OpenDocument, chẳng hạn như ứng dụng OpenOffice Draw (phiên bản 2.0 trở lên), được lưu với phần mở rộng tệp .odg. Các tệp ODG này chứa đồ họa vectơ đã được lưu bằng cách sử dụng các đặc tả định dạng XML.

OpenOffice Draw là một phần của bộ ứng dụng phần mềm OpenOffice. OpenOffice được tạo ra như một bộ phần mềm văn phòng đa ngôn ngữ, đa nền tảng mã nguồn mở bởi Sun Microsystems.

Định dạng tệp cụ thể này dự kiến ​​sẽ trở thành tiêu chuẩn công nghiệp để chia sẻ tài liệu trên các ứng dụng máy tính khác nhau.

Cách mở tệp ODG

Chúng tôi đã xác định được 4 trình mở ODG tương thích với loại tệp ODG cụ thể này.

Chương trình mở tệp Tài liệu Đồ họa OpenDocument

OpenOffice.org Draw OpenOffice.org Draw Đã xác minh
OpenOffice.org Impress OpenOffice.org Impress Đã xác minh
LibreOffice Draw LibreOffice Draw Đã xác minh
LibreOffice Impress LibreOffice Impress Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ODG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ODG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

LibreOffice LibreOffice
OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Calc
StarOffice Draw StarOffice Draw
StarOffice Impress StarOffice Impress
Microsoft Powerpoint Microsoft Powerpoint
OOo4Kids Draw OOo4Kids Draw
OOo4Kids Impress OOo4Kids Impress
So sánh văn phòng So sánh văn phòng
Hoàn thành ngọn hải đăng VĂN PHÒNG Hoàn thành ngọn hải đăng VĂN PHÒNG
BrOffice.org hòa BrOffice.org hòa