Loại tệp ODF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ODF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ODF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ODF là gì?

Tệp .ODF là tệp Công thức OpenDocument .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ODF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ODF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ODF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ODF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ODF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ODF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

OpenOffice.org Math OpenOffice.org Math
LibreOffice LibreOffice
Toán LibreOffice Toán LibreOffice
OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Calc
Toán StarOffice Toán StarOffice
Hoàn thành phương trình văn phòng Hoàn thành phương trình văn phòng
Oracle Open Office Math Oracle Open Office Math
OpenOffice.ux.pl Math OpenOffice.ux.pl Math
BrOffice.org Math BrOffice.org Math
Hoàn thành Toán văn phòng Hoàn thành Toán văn phòng