Loại tệp OCD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OCD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OCD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OCD là gì?

Các tệp OCD có nhiều mục đích sử dụng và MetaEdit OODA Class Diagram là một trong số đó.

Sơ đồ lớp MetaEdit OODA

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OCD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OCD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OCD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự mình xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở OCD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng OCD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp OCD, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ OCAD

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OCD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OCD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

OCAD OCAD
OCAD Viewer Viewer OCAD Viewer Viewer
Tiêu chuẩn OCAD Tiêu chuẩn OCAD
OCAD Starter OCAD Starter
OCAD Viewer OCAD Viewer
SAP GUI SAP GUI