Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .NZL

  • Nhà phát triển: Corel Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .NZL là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .NZL? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .NZL.

Phần mở rộng tệp .NZL là gì?

Phần mở rộng tệp .NZL được tạo bởi Corel Corporation. .NZL đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.NZL là dữ liệu vòi phun Corel Painter

Phần mở rộng tệp nzl chủ yếu liên quan đến Corel Painter , một ứng dụng nghệ thuật kỹ thuật số dựa trên raster, được phát triển bởi Corel Corporation cho Microsoft Windows và Apple Mac.

Tệp nzl chứa dữ liệu vòi phun.


Làm thế nào để mở:

Có lẽ không có nghĩa là để được truy cập bởi người dùng.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .NZL

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .NZL. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .NZL hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .NZL để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)