Loại tệp NZB

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NZB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NZB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NZB là gì?

Tệp .NZB là tệp Chỉ mục Mạng sử dụng Newzbin .

Dịch vụ lập chỉ mục Newzbin sử dụng các tệp có chứa phần mở rộng tệp .nzb. Newzbin lập chỉ mục nội dung của bài đăng trên Usenet, chẳng hạn như tên người đăng, nhóm bài đăng, tên tệp và ID duy nhất.

Một tệp NZB có thể được sử dụng để thu thập nội dung của một nguồn cấp tin tức từ một bài đăng trên Usenet. Tệp NZB sẽ thực hiện việc này bằng cách tải xuống các tiêu đề cụ thể cho tiêu chí tìm kiếm của người dùng thay vì tải xuống tất cả các tiêu đề trong một nhóm tin cụ thể. Các tệp NZB được lưu ở định dạng tệp XML. Điều này cho phép người dùng tiết kiệm băng thông và thời gian vì toàn bộ danh sách nhóm tin không phải cập nhật trong khi các tệp đang được tải xuống máy tính của người dùng.

Cách mở tệp NZB

Chúng tôi đã xác định được 3 trình mở NZB tương thích với loại tệp NZB cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Chỉ mục Usenet Newzbin

Newsbin Pro Newsbin Pro Đã xác minh
UseNeXT UseNeXT Đã xác minh
Usenet.nl Usenet.nl Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 7 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NZB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NZB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

UseNeXT của Tangysoft UseNeXT của Tangysoft
NewsLeecher NewsLeecher
Tải xuống đầu tiên Tải xuống đầu tiên
SABnzbd SABnzbd
GetNZB GetNZB
Đại lý sở trường Đại lý sở trường
Lumac Lumac
Mimo Mimo
Binverse Binverse
Binreader Binreader